DÖDSBO STOCKHOLM

DÖDSBO STOCKHOLM

HAR DU ETT DÖDSBO I STOCKHOLM?

eller ska du hjälpa någon anhörig att flytta till äldreboende? kanske avveckla ditt hem pga utlandsflytt?

Vi erbjuder dödsbotömning med bortforsling för dödsbo i Stockholm samt bohagstömning med bortforsling av hem.

Vi utför dödsbostädning samt flyttstädning av hem och vid äldreflytt som klarar alla behov och krav, med KvalitetsGaranti.

Med våra tjänster kan vi hjälpa er med en helhetslösning och/eller med tjänster efter behov utifrån er situation och behov.

TÖMMA DÖDSBO - VÅRA TJÄNSTER

Dödsbotömning & Bohagstömning

Helhetslösning
Tänster Efter Behov
Tömma & Bortforsla
Städning av Dödsbo & Hem

Köper Dödsbo & Hem
Kostnadsfritt Hembesök
Kostnadsfri värdering
Kostnadsfri offert

KvalitetsGaranti På Städning
Skänker Till Välgörenhet
Återbruk
Återvinning

dödsbo-stockholm.se

DÖDSBOTÖMNING & BOHAGSTÖMNING

Vi Erbjuder För Dödsbo & Hem

KOSTNADSFRITT HEMBESÖK

Vi erbjuder alltid ett kostnadfritt besök av dödsbo Stockholm, hem och inför äldreflytt. Besöket är väsentligt för att kunna uppskatta dess omfattning, hantering samt vår arbetsinsats, vad som ska ingå i tjänsten etc.

HELHETSLÖSNING & TJÄNSTER EFTER BEHOV

För att tömma och bortforsla dödsbo Stockholm, hem resp. äldreflytt erbjuder vi helhetslösning där alla tjänster ingår. Tjänster efter behov för dig som önskar någon enstaka tjänst.

TÖMMA MED BORTFORSLING

Tömma och bortforsling av dödsbo, hem/ädreflytt utförs enligt överenskommelse. Såsom till välgörenhet om önskas samt till återvinningscentral.

VÄLGÖRENHET - ÅTERBRUK

Vi har många kanaler för att skänka lösöret och bohaget till olika välgörenhetsorganisationer och till familjer med behov. Om önskas överlämnar vi så mycket som möjligt till välgörenhet.

ÅTERVINNING

Det bohag, kläder, möbler etc som inte är i skick för ett återbruk kommer vi utföra bortforsling till ÅVC. Vid ÅVC kommer vi hantera bohaget med en ytterligare tömning enligt ÅVC:ens regler och därmed slutligen hanteras där på bästa miljövänliga sätt av ÅVC.

DÖDSBOSTÄDNING

Vi ebjuder all typ av städning av dödsbo, hem och vid äldreflytt som klarar alla behov och krav inför visning och försäljning eller för inflyttning direkt.

KVALITETSGARANTI

För din trygghet erbjuder vi kvalitetsgaranti på städning av dödsbo och äldrflytt/hem.

Läs mer om KvalitetsGarantin här!

TÖMMA DÖDSBO? - KONTAKTA OSS!

Är du i behov av hjälp med att tömma ett dödsbo i Stockholm, ett hem eller inför äldreflytten?
KONTAKTA OSS, RING eller använd vårt KONTAKTFORMULÄR. Vi kommer överens om en tidpunkt för ett möte i det aktuella dödsboet alt. hem.

KOSTNADSFRITT HEMBESÖK AV DÖDSBO & HEM

Vårt Kostnadsfria Hembesök Går Till Så Här

KOSTNADSFRITT HEMBESÖK

Eftersom alla dödsbon och hushåll är olika beträffande bostadens yta, mängd prylar och tillgänglighet etc. erbjuder vi ett kostnadsfritt och förutsättningslöst besök av ert dödsbo Stockholm och hem. Gäller även vid en enstaka tjänst t.ex för att endast tömma dödsbo alt. hem/äldreflytt.
Vi träffas i dödsboet alt. hem för att tillsammans gå igenom boets omfattning samt vad som skall ingå i tjänsten. Det är nödvändigt för att vi ska kunna uppskatta vår arbetsinsats och därmed prisbilden.

TÖMMA DÖDSBO

Att tömma dödsbo resp. hem är ofta en tidskrävande uppgift. Logistiken är omfattande; allt från nedplockning av olika förvaringsutrymmen, sortering, packning, bortforsling och inte minst Stockholmstrafikens flöde över dagen.
Vid vårt besök går vi tillsammans igenom vad skall tömmas, såsom hur mycket ska tömmas ur exvis kökskåp, garderober, bokhyllor, byråer, skrivbord, skåp etc. Hur mycket möbler och hur stora/små möbler, finns biutrymmen, om uthus exvis redskapsbod skall tömmas, tillhörande tomt ska rensas/snyggas till odyl etc.

SÄLJA/KÖPA DÖDSBO & HEM - FRI VÄRDERING

Om du valt en tjänst där tömma dödsbo ingår och du har lösöre alt. bohag som du vill sälja erbjuder vi fri värdering. Vi kan utföra uppköp av lösöre och bohag som idag har en stor efterfrågan och attraktiva för en vidare avyttring.

BORTFORSLAR DÖDSBO

Vad ska bortforslas av oss, bortforslar anhöriga utvalda objekt, ska något bohag vara kvar. Vi bortforslar dödsbo, hem och vid äldreflytten dess lösöre alt. bohag till välgörenhet och till ÅVC.

TUNG-TRANSPORT

Väsentligt för oss i detta skede är om extraordinära tunga föremål kommer att ingå i tjänsten. Exempelvis piano/orgel/flygel, kassaskåp, extraordinära stora skåp, byggavfall etc. som kräver speciell hantering vid förflyttning och transport.

VI SKÄNKER TILL VÄLGÖRENHET

Av olika skäl så vill inte alltid anhöriga att exvis dödsboets lösöre skänks bort till välgörenhet. Vad som accepteras i denna frågeställning klargör vi också under detta möte. Om önskas så har vi många kanaler för att skänka lösöret och bohaget till olika välgörenhetsorganisationer  och till familjer med behov. Vi slänger så lite som möjligt och det som är fullt brukbart igen bortforslas till välgörenhet, återbruk. Övrigt som inte är i skick för återbruk bortforslas till ÅVC.

SÄLJA/KÖPA DÖDSBO & HEM - FRI VÄRDERING

Om du valt tjänsten att tömma dödsbo eller helhetslösning och du har lösöre alt. bohag som du vill sälja, erbjuder vi fri värdering.
Vi kan utföra uppköp av lösöre och bohag som idag har en stor efterfrågan och attraktiva för en vidare avyttring vid aktuella marknadsplatser.

STÄDNING AV DÖDSBO

Om städning av dödsbo eller  hem  kommer att ingå i tjänsten går vi igenom vilken typ av städning som blir det bästa med tanke på vad som ska ske därefter med bostaden, t ex visning och försäljning eller ska återlämnas till hyresvärden. Bra att tänka på beträffande hyresvärdar är att olika hyresvärdar har olika krav för städning av dödsbon resp. flyttstädning. Vi erbjuder all typ av städning av dödsbo och hem som klarar alla behov och krav.

STÄDNING MED GARANTI

Vi informerar er gällande garanti på städning. Vår städning av dödsbo och hem är inkluderad med garanti som innebär att vi åtgärdar kostnadsfritt om städningen inte är överensstämmande med avtal.

START-OCH SLUTDATUM

Tidpunkter då dödsboet alt. hem blir tillgängligt för oss samt när tjänsten ska vara utförd och klar, är nödvändigt för att vi ska hinna med allt från planering till färdigt utfört arbete.

PRIS/OFFERT

Beroende på vad som avses att ingå i tjänsten, tjänstens omfattning, lämnar vi antingen pris på plats alt. via skriftligen.

Vi skänker till välgörenhet

dödsbo-stockholm.se

HELHETSLÖSNING TÖMMA DÖDSBO I STOCKHOLM

HELHETSLÖSNING DÄR ALLT INGÅR

Med vår helhetslösning ordnar vi allt för ert dödsbo, hem och för äldreflytten.
Med - allt i ett paket - utför vi alla de olika tjänsterna, allt från att tömma dödsbo i Stockholm med bortforsling, detsamma för hem såsom vid äldreflytt, till den slutliga städningen av ert dödsbo, hem.
För en snabbare avveckling av dödsbon resp. hem, är vår helhetslösning ett utmärkt alternativ till auktionshusen.
KONTAKTA OSS

Är du behov av hjälp med att t ex tömma ert dödsbo i Stocholm eller inför äldreflytten? Kontakta oss och ring på 070 450 50 32 eller använd vårt kontaktformulär så vi kan komma överens om en tidpunkt för ett möte i det aktuella dödsboet alt. hem.

KOSTNADSFRITT HEMBESÖK

Vi erbjuder alltid ett kostnadfritt besök av dödsbo Stockholm och hem. Det är väsentligt för att kunna uppskatta dess omfattning, hantering samt vår arbetsinsats, vad som ska ingå i tjänsten, vad kommer hanteras av er etc. Därefter kommer vi överlämna ett kostnadsförslag, antingen på plats eller 1-2 dagar efter detta möte för en ordinär bostad.

TÖMNING OCH BORTFORSLING

I enlighet med överenskommelse utför vi tömning och bortforsling av dödsboets lösöre resp. bohag vid äldreflytt, hem. Alla förvaringsutrymmen töms, sorteras och packas utifrån vad som ska hanteras för ett återbruk eller för återvinning. Därefter bortforsling till någon typ av välgörenhet av det gods som är användbart "ännu en gång".
Det bohag och lösöre som inte längre är i brukbart skick kommer vi utföra bortforsling till ÅVC för att där hanteras på bästa miljövänliga sätt.

VÄLGÖRENHET

Vi har många kanaler för att skänka till välgörenhet, både inom Sverige samt till andra länder. Välgörenhetsorganisationer, här hemma, tar emot bohag som är i skick för vidare avyttring.
Det bohag, kläder m.m som inte är säljbart men är fullt användbart återbrukas och går framför allt till välgörenhet, även loppis - vi slänger så lite som möjligt och inget slängs som går att återbrukas.

ÅTERVINNING

Det bohag, kläder, möbler etc som inte är i skick för ett återbruk kommer vi att bortforsla till återvinningscentral för att där hanteras på bästa miljövänliga sätt.

STÄDNING AV DÖDSBO & ÄLDREFLYTT

För dödsbon och äldreflytt kan behovet av städning variera stort. Vi erbjuder all typ av städning av dödsbo alt. äldreflytt som klarar alla behov och eventuella krav. Allt från enklare städning, städning inför visning, ordinär flyttstädning, grovstädning till sanering eller enligt önskemål.
Efter att tömning och bortforsling av dödsbo Stockholm alt. hem är utfört, kommer vanligtvis dödsboet, bostaden, antingen att säljas eller återlämnas till hyresvärd. Innan det sker kan en städning av dödsboet/bostaden vara lämpligt inför visning, försäljning eller för inflytt direkt. Ofta är det ett krav från hyresvärdar som desutom har olika krav.

KÖPER DÖDSBO, HEM & ÄLDREFLYTT

Om du har valt vår helhetslösning för tömning av dödsbo, hem eller för äldreflytt kan vi erbjuda en kostnadsfri värdering samt utföra köp av lösöre resp. bohag. Vi köper dödsbon, hem, hela, delar av hem och dödsbon eller enstaka föremål. Vi kan göra uppköp av det bohag och föremål med stor efterfrågan och har ett attraktivt andrahands värde och säljbara på aktuella marknadsplatser. Med en helhetslösning och vårt köp av bohag/föremål kan hela dödsboets avveckling ske mycket snabbare än om du själv hanterar alla moment för att avsluta ditt dödsbo alt. hem.

BETALNING

Vid köp av bohag/enstaka föremål regleras beloppet på den slutliga fakturan: om köpeskillingen mindre än fakturans totala belopp räknas det beloppet bort från fakturans totala kostnad. Om köpeskillingen större än den utförda tjänsten, betalar vi er mellanskillnaden.

PRISER

För tömning av dödsbo och hem tillämpar vi vanligen fast pris. Vid vissa extra tjänster t ex tungtransport kan pris/timme förekomma.

DÖDSBO STOCKHOLM

Tjänster Efter Behov

Med enstaka tjänster hanterar vi dödsbo och hem utifrån dina behov och önskemål.
TJÄNSTER EFTER BEHOV

Med enstaka tjänster kan du välja exvis enbart tömning & bortforsling av dödsbo, vi plockar ner allt och sorterar, packar och bortforslar lösöret alt. bohaget. Kanske endast städning av dödsbo alt. efter äldreflytten. Eller om andra önskemål finns.

KOSTNADSFRITT HEMBESÖK

Vi erbjuder alltid ett kostnadsfritt och förutsättningslöst besök på plats för ert dödsbo i Stockholm alternativt hem för att gemensamt gå igenom vad som ska ingå i tjänsten och för att vi ska kunna överlämna ett prisförslag.

TÖMNING & BORTFORSLING

Med tömning och bortforsling av dödsbo och hem, kommer alla förvaringsutrymmen tömmas, sorteras och packas utifrån vad som ska hanteras för ett återbruk eller för återvinning. Därefter sker bortforsling till någon typ av välgörenhet av det gods som är användbart ännu en gång. Det bohag och lösöre som inte längre är i brukbart skick kommer bortforslas till ÅVC för att där hanteras på bästa miljövänliga sätt.

STÄDNING AV DÖDSBO & HEM

Vi utför städning av dödsbo och hem som klarar alla behov ex vis inför visning och försäljning samt speciella krav från hyresvärdar. Även sanering. Den mest förekommande städning av dödsbo och hem är en ordinär flyttstädning (standard).

DÖDSBOTÖMNING - STOCKHOLM

Våra arbetsrutiner går till så här

Nedan är en mycket kort och enkel beskrivning om hur våra arbetsrutiner går till för tömning av dödsbo och hem
TÖMMA DÖDSBO & HEM - START & UTFÖRT ARBETE

Enligt överenskommet startdatum startar vi upp vårt arbete så snart som möjligt beroende på arbetsbelastning. Vanligen har vi fler jobb igång med omfattande logistik. Vi är alltid noggranna med tidshållningen, både vad gäller tillgänglighet till bostad som slutdatum. Så att våra uppdrag blir avslutade med god marginal beträffande det utsatta slutdatumet.

DÖDSBOTÖMNING & BOHAGSTÖMNING

Vid tömning av dödsboet alt.hem såsom exempelvis vid äldreflytt, kommer förvaringsutrymmen rensas ut; Köksskåp, garderober, byråer, skrivbord, bokhyllor, skåp m.m töms tills det är tomt eller enl. överenskommelse. Även kartonger, påsar stora som små etc måste tömmas på sitt innehåll.

SORTERING & PACKNING

Allt som plockas ut ur förvaringsutrymmen, även små kartonger och påsar, måste sorteras och detsamma för övrigt lösöre som porslin, metall, trä, papper, plast, möbler, armaturer, teknikprylar etc. och därefter packas inför bortforsling. Det är ett krav från ÅVC:er att allt ska vara sorterat.

BORTFORSLING

Då allt är packat och lastat för transport utför bortforsling av dödsboets lösöre resp. bohag från hem enligt överenskommelse till välgörenhet om önskas och till återvinningscental. Mest frekvent är transport(er) till välgörenhet, återvinningscentral. Vanligast förekommande är 1 till 3 transporter till ÅVC där varje avlastning kostar ca 750 - 1000 SEK för företag.

TUNGTRANSPORT

Vi ordnar tuntransporten som hanteras utifrån vad som avses samt om speciella transportfordon, lyfthjälpmedel etc. blir nödvändiga för utförandet. Vid behov utför någon av våra väl valda samarbetspartner dess hantering och bortforsling av extremt tunga föremål.

DÖDSBOSTÄDNING & FLYTTSTÄDNING

Det sista som utförs är, enligt överenskommelse, städning av dödsbo samt flyttstädning av hem resp. efter äldreflytten. Vår städning klarar alla behov och krav som ställs inför visning, försäljning, för inflyttning direkt eller för bostad som ska återlämnas till hyresvärd.

RUT-AVDRAG FÖR DÖDSBO & ÄLDREFLYTT

För skattereduktion gäller

DÖDSBO

Ett dödsbo är en juridisk person och enligt Skatteverket har dödsbon INGEN rätt till skattereduktion - RUT-avdraget - för någon tjänst.

ÄLDREFLYTT

Har, enligt Skatteverket, rätten att nyttja RUT-avdraget, skattereduktion, vid flytt och går under benämning "flytthjälp" samt för flyttstädning.

SÄLJA PÅ AUKTION

MINIVÄRDE
Vanligt är att det inlämnade godset måste uppnå ett minimivärde. Exvis objektets försäljnings värde, uppskattas av auktionshuset, till minst 1200 kr för att antas till lämplig auktion. Minimivärdet varier stort mellan olika auktionshus.

PROVISION
Auktionshusen tar provision på sina tjänster, vanligen ca 15-22 % av klubbat belopp samt en fast avgift på ca 80-200 kr, varierande beroende på vilket auktionshus.

BETALNING
När det inlämnade godset blivit sålt, ca 3-5 veckor från inlämningsdatum, och köparen utfört sin betalning kommer auktionshuset ombesörja betalningen till ditt konto/angivet konto inom ca 14-25 dagar, antalet dagar varierar beroende på vilket auktionshus.