TÖMMA DÖDSBO

dödsbo-stockholm.se

TÖMMA DÖDSBO

Dödsbo Stockholm

Tömma dödsbo Stockholm & hem
Med en helheslösning hjälper vi er att tömma ert dödsbo eller hem

Tjänster efter behov för enstaka tjänster
Kostnadsfritt hembesök för konsultation och offert
Vi finns i Stockholm med omnejd
Vi skräddarsyr din tjänst precis så du vill ha det

Vi hjälper er hela vägen!

TÖMMA DÖDSBO STOCKHOLM

Dödsbo – Hem – Äldreflytt

TÖMMA DÖDSBO STOCKHOLM & HEM
Dödsbotömning & Bohagstömning – Dödsbo – Hem – Äldreflytt

HELHETSLÖSNING & TJÄNSTER EFTER BEHOV
Helhetslösning är allt i ett paket där alla tjänster ingår. Tjänster efter behov för enstaka tjänster.

TÖMNING & BORTFORSLING DÖDSBO & HEM
Tömning & bortforsling av lösöre & bohag till återbruk, ÅVC & magasinering.

DÖDSBOSTÄDNING & FLYTTSTÄDNING
Vi utför städning av dödsbon och hem som klarar alla behov & krav inför försäljning och inflytt direkt.

STÄDNING MED GARANTI
Vi erbjuder Kvalitetsgaranti & Nöjd-Kund-Garanti på dödsbostädning & flyttstädning.

KOSTNADSFRITT
Kostnadsfritt hembesök för konsultation. Kostnadsfri värdering lösöre & bohag. Fri offert.

TÖMMA DÖDSBO & HEM – VÅRA TJÄNSTER

Vi Erbjuder

KOSTNADSFRITT MÖTE DÖDSBO & HEM
Alla dödson och hem är unika och varierar från den prydligaste till den allra värsta misär. Det är vad vi möter vid våra besök av dödsbon och även vid äldreflytt. Därför erbjuder vi alltid ett kostnadfritt hembesök av dödsbon och hem i Stockholm för att kunna uppskatta dess omfattning, hantering och vad som ska ingå i tjänsten etc.

HELHETSLÖSNING & TJÄNSTER EFTER BEHOV
Med vår helhetslösning – allt i ett paket- utför vi alla tjänster; tömning av dödsbo och hem, packning, bortforsling och slutligen städning.
Tjänster efter behov för dig som önskar någon enstaka tjänst.

TÖMMA DÖDSBO & HEM
Tömma dödsbo Stockholm alternativt ett hem innebär att alla förvaringsutrymmen töms på dess innehåll, allt från kök till minsta lilla kartong, samt sortering och packning inför transporten. Vi utför bortforsling till återvinningscentral och om önskas till någon form av välgörenhet etc.

TRANSPORT TILL ÅTERBRUK
Transport av lösöre alt. bohag till någon form av återbruk exempelvis till auktion, secondhand etc har den typen av transport rätt till RUT-avdrag. Denna typ av transport gäller i samband med flytt till en ny bostadsadress. Och därmed gäller det ej för tömning av dödsbo.

TRANSPORT TILL ÅTERVINNING
Det bohag, kläder, möbler etc som inte är i skick för ett återbruk kommer vi utföra bortforsling till ÅVC. Vid ÅVC kommer vi hantera bohaget med en ytterligare tömning enligt ÅVC:ens regler och därmed hanteras bohag och övrigt på bästa miljövänliga sätt av ÅVC. För transport till ÅVC medges ej RUT-avdrag.

MAGASINERING
Lösöre och bohag som du vill spara och hantera vid ett senare tillfälle, hjälper vi er med all hantering för magasinering. Från packning till att allt är på plats i det förråds-företag ni valt. I samband med flytt till ny bostadsadress ingår magasinering i RUT-avdraget.

TUNGTRANSPORT
Vi ordnar med tungtransporten exempelvis piano, orgel, tunga skåp, vapenskåp, kassaskåp etc.

SÄLJA DÖDSBO & HEM – FRI VÄRDERING
Vill ni sälja dödsbo alt. hem, delar eller hela dödsboet/hem eller enstaka föremål, kan vi, om den tänkta tjänsten avser en helhetslösning eller en tömning av dödsbo, erbjuda en kostnadsfri värdering av lösöre och bohag.

KÖPER DÖDSBO & HEM – LÖSÖRE & BOHAG
Antikviteter och kuriosas populäritet varierar över tid. Vårt intresse för ett köp av dödsbo alt. hem eller enstaka föremål styrs av hur stor efterfrågan samt dess andrahandsvärde för vidare avyttring.

DÖDSBOSTÄDNING & FLYTTSTÄDNING AV HEM
Vi erbjuder all typ av städning av dödsbo och hem som klarar alla behov och krav inför visning, försäljning, för inflyttning direkt och för bostad som ska återlämnas till hyresvärd. Standard flyttstädning, utökad flyttstädning, mindre städning etc. och tilläggstjänster. Samt sanering.

KVALITETSGARANTI & NÖJD-KUND-GARANTI
För din trygghet erbjuder vi både KvalitetsGaranti och Nöjd-Kund-Garanti på dödsbostädning och flyttstädning. Det innebär:
– Vi följer Mäklarsamfundets rekomendationer för flyttstädning  och gäller för både dödsbostädning och flyttstädning av hem.
– All städning av dödsbo och hem utförs strikt efter checklista enligt Mäklarsamfundet rekomendation för flyttstädning.
– Med Nöjd-Kund-Garanti åtgärdar vi kostnadsfritt om utförd städning ej är enligt avtal.

BETALNING
Om vi köpt från dödsboet alt. hem och köpeskillingen är minre än totala fakturabeloppet, kommer köpeskillingen dras av från fakturabeloppet.
Om köpeskillingen är större än totala fakturabeloppet, kommer vi att betala er. Dödsbo och dödsbostädning har ingen rätt till RUT-avdrag.
”Vanliga” hem har rätt till RUT-avdrag för flytthjälp och flyttstädning. standard bostad med enklare värdering.

FRI OFFERT
Vi erbjuder fri offert. Efter vårt kostnadsfria besök av dödsbo alt. hem, erhåller ni offerten efter ca 1-3 dagar för en standard bostad med enklare värdering.

TÖMMA DÖDSBO ELLER HEM? BOKA ETT HEMBESÖK!

Kostnadsfritt Hembesök

VÅRT HEMBESÖK INGEN KOSTNAD FÖR DIG
Eftersom alla dödsbon och hushåll är olika beträffande bostadens yta, mängd prylar och tillgänglighet etc. erbjuder vi ett kostnadsfritt hembesök av ert dödsbo i Stockholm och hem som är förutsättningslöst, inte bindande. Gäller även vid en enstaka tjänst t.ex för en dödsbostädning eller flyttstädning av hem exvis vid äldreflytt.

MÖTE I AKTUELLA DÖDSBOET ALT. HEM
Vi träffas i dödsboet alt. hem för att tillsammans gå igenom boets omfattning och hantering samt vad som skall ingå i tjänsten. Det är nödvändigt för att vi ska kunna uppskatta vår arbetsinsats och därmed prisbilden.

TÖMMA DÖDSBO & HEM
Vid vårt besök och för att upskatta mängd/volym för att tömma dödsboet alt. hem, går vi igenom hela bostaden med alla dess olika förvaringsutrymmen såsom kök, garderober, byråer etc som ska tömmas samt hur mycket möbler och hur stora/små möbler. Detsamma för Villa/radhus om andra byggnader finns exempelvis  gäststuga, förvaringsbod, garage etc. Om tillhörande tomt ska rensas/snyggas till odyl etc.

TÖMNING OCH BORTFORSLING DÖDSBO & HEM
Viktigt vid detta hembesök inför tömning och bortforsling är att klargöra om bostaden ska bli helt tom eller om visst bohag ska vara kvar. Vad ska bortforslas av oss, kommer anhöriga utföra egen bortforsling av utvalda objekt etc.

TRANSPORTERA TILL ÅTERBRUK & ÅTERVINNING
Om transporter till olika destinationer avses ingå i tjänsten går vi igenom även det. Transport till återbruk exempelvis välgörenhet, auktion, secondhand etc finns nu rätten att nyttja RUT-avdraget om denna transport sker i samband med flytt till ny bostadsadress och är tillämplig vid äldreflytt men gäller ej för dödsbon, tömning av dödsbo. Transport till återvinning, återvinningscentral finns inget RUT-avdrag för någon.

TUNG-TRANSPORT
Väsentligt för oss i detta skede är om extraordinära tunga föremål kommer att ingå i tjänsten. Exempelvis piano/orgel/flygel, kassaskåp, extraordinära stora skåp, byggavfall etc. som kräver speciell hantering vid förflyttning och transport.

MAGASINERING
Då det finns bohag/lösöre som ska magasineras, går vi igenom vilket bohag/lösöre som avses att transporteras för magasinering. Transport till det förråds-företag ni valt.

FRI VÄRDERING LÖSÖRE BOHAG
Om du valt tjänsten att tömma dödsbo eller helhetslösning och du har lösöre alt. bohag som du vill sälja, erbjuder vi fri värdering av lösöre och bohag som är säljbart.
Vi kan utföra uppköp av lösöre och bohag som idag har en stor efterfrågan och attraktiva för en vidare avyttring vid aktuella marknadsplatser.

STÄDNING DÖDSBO & HEM
Om städning av dödsbo eller hem  kommer att ingå i tjänsten går vi igenom vilken typ av städning som blir det bästa med tanke på vad som ska ske därefter med bostaden, t ex visning och försäljning eller ska återlämnas till hyresvärden. Vid hyresrätt kontaktar du hyresvärden för info om de ställer speciella krav för städningen, eftersom olika hyresvärdar har olika krav för städning vid utflytt.

START- OCH SLUTDATUM
Tidpunkter då dödsboet alt. hem blir tillgängligt för oss samt när tjänsten ska vara utförd och klar, är nödvändigt för att vi ska hinna med allt från planering till färdigt utfört arbete.

PRIS/OFFERT
Beroende på vad som avses att ingå i tjänsten, tjänstens omfattning, kan vi vanligen, för en ordinär bostad, överlämna kostnadsförslag/offert inom 1-2 dagar efter besök av dödsboet/hem. Vid större objekt och eller vid mer omfattande värderingar kan fler dagar blir nödvändiga för ett kostnadsförslag, offert.

TÖMMA DÖDSBO & HEM – HELHETSLÖSNING

Paketlösning Dödsbo & Hem

Med vår helhetslösning – allt i ett paket – utför vi alla tjänster. Allt från att tömma ert dödsbo eller hem i Stockholm med bortforsling till den slutliga städningen.

Det går till så här

KONTAKTA OSS
Är du behov av hjälp med att t ex tömma ert dödsbo i Stocholm eller inför äldreflytten? Kontakta oss och använd gärna vårt kontaktformulär så vi kan komma överens om en tidpunkt för ett möte i det aktuella dödsboet alt. hem.

HEMBESÖK & KOSTNADSFRITT
Ett besök i det aktuella dödsboet alt. hem är oftast väsentligt för att kunna uppskatta dess omfattning, hantering samt vår arbetsinsats, vad som ska ingå i tjänsten, vad kommer hanteras av er etc. Därefter kommer vi överlämna ett kostnadsförslag, antingen på plats eller 1-2 dagar efter detta möte för en ordinär bostad. Detta besök inom Stockholm blir ingen kostnad för er.

TÖMNING OCH BORTFORSLING
Efter tömning av all typ av förvaringsutrymmen samt sortering och packning av lösöre och bohag utifrån vad som ska hanteras för ett återbruk eller för återvinning, utför vi bortforsling till destinationer enligt överenskommelse. Vi samordnar transporterna som ska till återbruk, magasinering och återvinningscentral med eller utan RUT-avdrag m.m.

TRANSPORTER TILL ÅTERBRUK
Vid flytt till en ny bostadsadress såsom exempelvis vid äldreflytt kan man nu få RUT-avdrag för transport till återbruk exempelvis secondhand samt transport till och från magasinering. Denna typ av transport gäller ej dödsbon, tömning av dödsbo.

TRANSPORT TILL ÅTERVINNING
Det bohag, kläder, möbler etc som inte är i skick för ett återbruk kommer vi att bortforsla till återvinningscentral för att där hanteras på bästa miljövänliga sätt.
Transport till återvinning, ÅVC, finns inget RUT-avdrag att söka enligt Skatteverkets regler.

STÄDNING AV DÖDSBO & HEM
Efter att tömning och bortforsling av dödsbo alt. hem i Stockholm är utfört, kommer vanligtvis dödsboet, bostaden, antingen att säljas eller återlämnas till hyresvärd. Innan det sker kan en städning av dödsboet alt. bostaden vara lämpligt inför visning, försäljning eller för inflytt direkt. Beträffande dödsbon och vid äldreflytt kan behovet av städning variera stort. Vi utför all typ av städning av dödsbo alt. äldreflytt som klarar alla behov och krav inför försäljning och från hyresvärd i enlighet med överenskommelse.

KÖPER DÖDSBO & HEM
Om du har valt vår helhetslösning för tömning av dödsbo, hem eller för äldreflytt kan vi erbjuda en kostnadsfri värdering samt utföra köp av lösöre resp. bohag. Vi köper dödsbon, hem, hela, delar av hem och dödsbon eller enstaka föremål. Vi kan göra uppköp av det bohag och föremål med stor efterfrågan och har ett attraktivt andrahands värde och säljbara på aktuella marknadsplatser. Med en helhetslösning och vårt köp av bohag/föremål kan hela dödsboets avveckling ske mycket snabbare än om du själv hanterar alla moment för att avsluta ditt dödsbo alt. hem.

BETALNING
Vid köp av bohag/enstaka föremål regleras beloppet på den slutliga fakturan: om köpeskillingen mindre än fakturans totala belopp räknas det beloppet bort från fakturans totala kostnad. Om köpeskillingen större än den utförda tjänsten, betalar vi er mellanskillnaden.

PRISER
För tömning av dödsbo och hem tillämpar vi vanligen fast pris. Vid vissa extra tjänster t ex tungtransport kan pris/timme förekomma.

KOSTNADSFÖRSLAG/OFFERT
Vi erbjuder kostnadsfri offert. Vanligtvis erhåller ni offerten 1-2 dagar efter hembesöket om ingen värdering eller ringa mängd för värdering av lösöre/bohag avses att ingå i offerten.

TÖMMA DÖDSBO & HEM – TJÄNSTER EFTER BEHOV

Enstaka Tjänster

Tjänster efter behov för dig som önskar en enstaka tjänst om en helhetslösning inte är det bästa alternativet.

TJÄNSTER EFTER BEHOV
Med enstaka tjänster kan du välja exvis enbart tömning & bortforsling av dödsbo, vi plockar ner allt och sorterar, packar och bortforslar lösöret alt. bohaget. Kanske endast städning av dödsbo alt. efter äldreflytten. Eller om andra önskemål finns.

ETT MÖTE PÅ PLATS
Vi erbjuer en kostnadsfri och förutsättningslös konsultation på plats för dödsbo i Stockholm och hem för att uppskatta vad som ska hanteras, hur mycket och vad som ska ingå i tjänsten för att kunna överlämna ett prisförslag, offert.

TÖMMA DÖDSBO & HEM – VÅRA ARBETSRUTINER

Lite om våra arbetsrutiner vid tömning av dödsbo & hem

TÖMMA DÖDSBO & HEM – START & UTFÖRT ARBETE
Enligt överenskommet startdatum startar vi upp vårt arbete så snart som möjligt beroende på rådande arbetsbelastning. Vanligen har vi fler jobb igång med omfattande logistik. Vi är alltid noggranna med tidshållningen, både vad gäller tillgänglighet till bostad som slutdatum. Så att våra uppdrag blir avslutade med god marginal beträffande det utsatta slutdatumet.

DÖDSBOTÖMNING & BOHAGSTÖMNING
Vid tömning av dödsboet alt.hem såsom exempelvis vid äldreflytt, kommer förvaringsutrymmen rensas ut; Köksskåp, garderober, byråer, skrivbord, bokhyllor, skåp m.m töms tills det är tomt eller enl. överenskommelse. Även kartonger, påsar stora som små etc måste tömmas på sitt innehåll.

SORTERING & PACKNING
Allt som plockas ut ur förvaringsutrymmen, även små kartonger och påsar, måste sorteras och detsamma för övrigt lösöre som porslin, metall, trä, papper, plast, möbler, armaturer, teknikprylar etc. och därefter packas inför bortforsling. Det är ett krav från ÅVC:er att allt ska vara sorterat.

BORTFORSLING
Då allt är packat och lastat för transport utför bortforsling av dödsboets lösöre resp. bohag från hem enligt överenskommelse till välgörenhet om önskas och till återvinningscental. Mest frekvent är transport(er) till välgörenhet, återvinningscentral. Vanligast förekommande är 1 till 3 transporter till ÅVC där varje avlastning kostar ca 900 – 1300 SEK för företag.

TRANSPORT FÖR DET ALLRA TYNGSTA
Vi ordnar tungtransporten som hanteras utifrån vad som avses samt om speciella transportfordon, lyfthjälpmedel etc. blir nödvändiga för utförandet. Vid behov utför någon av våra väl valda samarbetspartner dess hantering och bortforsling av extremt tunga föremål.

DÖDSBOSTÄDNING & FLYTTSTÄDNING
Det sista som utförs är, enligt överenskommelse, städning av dödsbo samt flyttstädning av hem resp. efter äldreflytten. Vår städning klarar alla behov och krav som ställs inför visning, försäljning, för inflyttning direkt eller för bostad som ska återlämnas till hyresvärd.

SÄLJA PÅ AUKTION

Går vanligtvis till så här

MINIVÄRDE
Vanligt är att det inlämnade godset måste uppnå ett minimivärde. Exvis objektets försäljnings värde, uppskattas av auktionshuset, till minst 1200 kr för att antas till lämplig auktion. Minimivärdet varier stort mellan olika auktionshus.

PROVISION
Auktionshusen tar provision på sina tjänster, vanligen ca 15-22 % av klubbat belopp samt en fast avgift på ca 80-200 kr, varierande beroende på vilket auktionshus.

BETALNING
När det inlämnade godset blivit sålt, ca 3-5 veckor från inlämningsdatum, och köparen utfört sin betalning kommer auktionshuset ombesörja betalningen till ditt konto/angivet konto inom ca 14-25 dagar, antalet dagar varierar beroende på vilket auktionshus.

SLUT!