DÖDSBO STOCKHOLM

Dödsbo Stockholm

Tömning & Bortforsling – Sortering – Packning – Städning – Värdering – Dödsbo Stockholm & Äldreflytt

DÖDSBO STOCKHOLM & ÄLDREFLYTT

Önskas hjälp med att avsluta ett dödsbo Stockholm?
Har du anhörig som står inför en äldreflytt?
Kanske ska du avveckla ett hem?
Vi erbjuder helhetslösning alt. tjänster efter behov!
Helhetslösning – VI ORDNAR ALLT
Tömning & Bortforsling – Sorterar – Packar – Städning – Värdering – Kostnadsfritt hembesök!
Tjänster efter behov – ENSTAKA TJÄNSTER
Vi utför de tjänster anpassade efter ert behov och önskemål!

TJÄNSTER EFTER BEHOV

Utifrån ditt behov kan du välja en eller flera tjänster
KOSTNADSFRITT HEMBESÖK

Vi erbjuder ett kostnadsfritt och förutsättningslöst besök av den aktuella bostaden, dödsbo Stockholm för att uppskatta dess omfattning och hantering samt vad som skall ingå i tjänsten för att därefter överlämna ett prisförslag. Det är inte bindande.

KÖPER DÖDSBO & HEM – FRI VÄRDERING

Om ni vill sälja hela eller delar av dödsbo Stockholm, bostad eller inför en äldreflytt, eller enstaka föremål, kan vi erbjuda kostnadsfri värdering av bohaget/föremål innan överenskommelse om köp. Vi kan göra uppköp av det bohag och föremål som efterfrågas och är populära idag och därmed säljbara på aktuella marknadsplatser. Med en helhetslösning och vårt köp av bohag/föemål kan hela dödsboets avveckling ske mycket snabbare än om du själv hanterar alla moment och hanteringen av försäljning via auktion.

TÖMNING & BORTFORSLING

Med tömning och bortforsling av dödsbo och hem, kommer alla förvaringsutrymmen tömmas, sorteras och packas till välgörenhet, återbruk och återvinning.

Läs mer om tömning & bortforsling dödsbo & äldreflytt HÄR!

DÖDSBOSTÄDNING

Efter att tömning och bortforsling av dödsbo Stockholm alt. hem är utfört, kommer vanligtvis dödsboet, bostaden, antingen att säljas eller återlämnas till hyresvärd. Innan det sker kan en städning av dödsboet/bostaden vara lämpligt inför visning och försäljning, och oftast är det ett krav från hyresvärd.
Vi kan erbjuda all typ av dödsbostädning och städning av hem som klarar alla behov och krav. Från enklare städning, ordinär flyttstädning, grovstädning till sanering eller enligt önskemål.
Läs mer om dödsbostädning HÄR!

HELHETSLÖSNING

Vi ordnar allt
Med en helhetslösning – allt i ett paket – utför vi alla de olika tjänsterna från tömning till den slutliga städningen av hem och dödsbo Stockholm, samt fri värdering och om möjligt köp. För en snabbare avveckling av hem och dödsbo Stockholm är vår helhetslösning ett utmärkt alternativ till auktionshusen.
KOSTNADSFRITT HEMBESÖK

Vi erbjuder alltid ett kostnadfritt besök av hem och dödsbo Stockholm för att kunna uppskatta dess hantering och arbetsinsatsen och därmed prissättningen.

TÖMNING OCH BORTFORSLING

Tömning och bortforsling av dödsboets bohag alt. hem innbär att allt sorteras, packas inför bortforsling till välgörenhet och återvinningscentral. Efter att anhöriga plockat bort det som avses att sparas. Vi slänger så lite som möjligt.

VÄLGÖRENHET

Det bohag, kläder som inte är säljbart men är fullt användbart återbrukas framför allt till välgörenhet, även loppis – vi slänger så lite som möjligt och inget slängs som går att återbrukas.

ÅTERVINNING

Det bohag, kläder, möbler etc som inte är i skick för ett återbruk utför vi bortforsling till återvinningscentral för att där hanteras på bästa miljövänliga sätt.

DÖDSBOSTÄDNING

Efter att dödsboet alt. bostaden har tömts utför vi städning av dödsbo och efter äldreflytten, efter behov och önskemål.Den mest förekommande städning är en ordinär flyttstädning (standardavtal), men vi erbjuder all typ av städning efter önskemål, behov och krav exvis från hyresvärd.
Läs mer omDödsboStädning här!

SÄLJA DÖDSBO & ÄLDREFLYTT

Om du vill sälja hem och dödsbo erbjuder vi kostnadsfri värdering av hela hem, delar av eller enstaka föremål.

KÖPER DÖDSBO & ÄLDREFLYTT

Vi köper dödsbo Stockholm och hem, hela hem, delar av hem eller enstaka föremål. Vi kan köpa det som har ett attraktivt andrahands värde och säljbart på aktuella marknadsplatser.

BETALNING

Vid köp av bohag/enstaka föremål betalar vi kontant eller enl. överenskommelse. Om fler tjänster ingår dras köpeskillingen av från totala beloppet.

PRISER

Fast pris samt pris/timme är de prisbilder vi tillämpar.

Med en helhetslösning kan du överlämna dödsboet alt. bostaden helt orört, om önskas – vi ordnar allt.

RUT-avdrag för dödsbo & äldreflytt ?

DÖDSBO

Enligt skatteverket har dödsbon ingen rätt till RUT-avdrag, skattereduktion.

ÄLDREFLYTT

Har rätten att nyttja RUT-avdrag, skattereduktion, och går under benämning "flytthjälp", enligt skatteverket.

SÄLJA PÅ AUKTION

Minimivärde

Vanligt är att det inlämnade godset måste uppnå ett minimivärde. Exvis objektets försäljnings värde, uppskattas av auktionshuset, till minst 1200 kr för att antas till lämplig auktion. Minimivärdet varier stort mellan olika auktionshus.

.
Provision

Auktionshusen tar provision på sina tjänster, vanligen ca 15-22 % av klubbat belopp samt en fast avgift på ca 80-200 kr, varierande beroende på vilket auktionshus.

Auktionshuset utför betalningen

När det inlämnade godset blivit sålt, ca 3-5 veckor från inlämningsdatum, och köparen utfört sin betalning kommer auktionshuset ombesörja betalningen till ditt konto/angivet konto inom ca 14-25 dagar, antalet dagar varierar beroende på vilket auktionshus