TÖMMA DÖDSBO

Tömma dödsbo & Äldreflytt

Vi hjälper er att tömma ert dödsbo och med bortforsling, och detsamma vid äldreflytt. Tömma dödsbo och hem ingår i vår helhetslösning. Om du enbart vill ha hjälp med att tömma dödsbo alt. äldreflytt väljer du det som en enstaka tjänst.

Så här går det till – Tömma dödsbo & Äldreflytt

 • FÖRSTA KONTAKTEN – KONTAKTA OSS
  Du kontaktar oss, ring eller använd någon av våra kontakformulär. Vi kommer överens om en tidpunkt för ett möte i det aktuella dödsboet resp. hem.
 • KOSTNADSFRITT HEMBESÖK
  Vårt besök av ert dödsbo och vid äldreflytt är kostnadsfritt, och förutsättningslöst. Oavsett om du valt helhetslösning för att tömma ert dödsbo & inför äldreflytt där tömning ingår, eller en enstaka tjänst för att tömma dödsbo och inför äldreflytt så träffas vi i dödsboet/bostaden för att tillsammans gå igenom boets omfattning samt vad som skall ingå i tjänsten. Det är nödvändigt för att vi ska kunna uppskatta arbetsinsatsen och därmed prisbilden.
 • TÖMMA DÖDSBO – Vi går igenom vad skall tömmas och hur mycket ska tömmas exvis kökskåp, garderober etc hur mycket möbler hur stora möbler, om biutrymmen, om uthus exvis redskapsbod skall tömmas, tillhörande tomt ska rensas/snyggas till odyl etc.
 • LASTNING – Viktigt för oss är lastmöjligheterna ex.vis hiss/ej hiss, antal trappor, hur nära/lång borta från bostaden kan transportfordon ställas etc.
 • TUNG-TRANSPORT – Om extraordinära tunga föremål kommer att ingå som kräver speciell hantering vid förflyttning och transport såsom piano/orgel, kassaskåp, extraordinära stora skåp, byggavfall etc.
 • BORTFORSLING – Kommer någon bortforsling utföras av er, vad ska bortforslas av oss. Vi utför bortforsling av lösöre/bohag till exvis välgörenhet och till ÅVC etc.
 • VI SKÄNKER TILL VÄLGÖRENHET – Vi slänger så lite som möjligt och det som inte går att sälja men är fullt brukbart igen bortforslas till välgörenhet, återbruk. Bohag som inte är i sådant skick att det kan återbrukas bortforslas till ÅVC för att där hanteras på bästa miljömässiga sätt.
 • VÄRDERA/KÖP – För den som önskar kan vi också erbjuda fri värdering av lösöret/bohag samt köpa det bohag som är attraktivt och som är efterfrågade.
 • DÖDSBOSTÄDNING – Om städning av dödsbo resp. äldreflytt skall ingå, Vilken typ av städning efterfrågas; ordinär flyttstädning, grovrengöring, sanering etc, om städning av fler hus/uthus etc.
 • STÄDNING MED GARANTI – Vår städning är alltid inkluderad med garanti som innebär att vi åtgärdar kostnadsfritt om städningen inte är överensstämmande med avtal eller överenskommelse.
 • START-OCH SLUTDATUM – Är nödvändigt för att vi ska hinna med allt från planering till färdigt utfört arbete.
 • PRIS/OFFERT – Beroende på vad som avses att ingå i tjänsten, tjänstens omfattning, lämnar vi antingen pris på plats alt. via skriftligen.

TÖMMA DÖDSBO – ARBETSRUTINER

Nedan är en mycket kort beskrivning om hur våra arbetsrutiner går till för att tömma dödsbo och hem.

TÖMMA DÖDSBO – Alla förvaringsutrymmen rensas ut; Köksskåp, garderober, byråer, skåp m.m töms tills det är tomt eller enl. överenskommelse. Även kartonger, stora som små, måste tömmas.

SORTERAR OCH PACKAR – Allt som plockas ut ur förvaringsutrymmen, även små kartonger måste öppnas, sorteras inför återbruk och återvinning. det är et krav från ÅVC:er att allt ska vara sorterat. Därefter packas allt inför lastning, detsamma för övrigt lösöre, möbler, armaturer, teknikprylar etc.

BORTFORSLING – Lastar och transporterar bohaget enligt överenskommelse. Det vanligaste är transport(er) till välgörenhet, återvinningscentral, och till familjen/anhöriga.

TUNG-TRANSPORT – Hanteras utifrån vad som avses ex.vis om speciella transportfordon, lyfthjälpmedel etc. blir nödvändiga.

DÖDSBOSTÄDNING – Det sista som utförs är, enligt överenskommelse, städning av dödsbo och äldreflytt. Vår städning klarar alla behov och krav som ställs inför visning, försäljning, för inflyttning direkt eller för bostad som ska återlämnas till hyresvärd.