TÖMMA DÖDSBO

TÖMMA DÖDSBO

Dödsbo & Äldreflytt

Tömma dödsbo och vid äldreflytt ingår i vår helhetslösning. Om du enbart vill ha hjälp med att tömma dödsbo eller vid en äldreflytt väljer du det som en enskild tjänst.

SÅ HÄR GÅR DET TILL – TÖMMA DÖDSBO & ÄLDREFLYTT

Oavsett om du valt helhetslösning, där tömning av dödsbo ingår, eller tömning som en del lösning så träffas vi i dödsboet/bostaden för att tillsammans gå igenom boets omfattning samt vad som skall ingå i tjänsten, såsom:

BOSTADEN/BIUTRYMMEN/TOMT/UTHUS – Hur mycket bohag, om biutrymmen, om uthus exvis redskapsbod, om tillhörande tomt ska rensas/snyggas till odyl etc.

LASTNING – Viktigt för oss är lastmöjligheterna ex.vis hiss/ej hiss, antal trappor, hur nära/lång borta från bostaden kan transportfordon ställas etc.

TRANSPORT – Vad skall transporteras av oss och till vilken/vilka destination/-er ex.vis till ÅVC, välgörenhet, till något auktionshus, inom familjen/anhöriga m.m

TUNG-TRANSPORT – Om extraordinära tunga föremål kommer att ingå som kräver speciell hantering vid förflyttning och transport såsom piano/orgel, kassaskåp, extraordinära stora skåp, byggavfall etc.

VÄRDERA/KÖP – För den som önskar kan vi också värdera och köpa det bohag som är säljbart.

EFTER TÖMNING – ÖNSKAS STÄDNING AV DÖDSBO? – Om städning skall ingå Vilken typ av städning efterfrågas; ordinär flyttstädning, grovrengöring, sanering etc, om städning av fler hus/uthus etc.

ÅTERBRUK/ÅTERVINNING – Vi slänger så lite som möjligt och det som inte går att sälja men är fullt brukbart igen går till välgörenhet, återbruk. Det som inte är i sådant skick att det kan återbrukas går till ÅVC för att hanteras på bästa miljömässiga sätt.

START-/SLUTDATUM – Är nödvändigt för att vi ska hinna med allt från planering till färdigt utfört arbete.

PRIS/OFFERT – Beroende på vad som avses att ingå i tjänsten, tjänstens omfattning, lämnar vi antingen pris på plats alt. via skriftligen.

LÄS MER OM STÄDNING AV DÖDSBO & STÄDNING AV ÄLDREFLYTT HÄR!

TÖMMA DÖDSBO – ARBETSRUTINER

Nedan är en mycket kort beskrivning om hur våra arbetsrutiner går till för att tömma dödsbo och hem.

FÖRVARINGSUTRYMMEN TÖMS – Köksskåp, garderober, byråer samt andra skåp och förvaringsutrymmen töms. Även kartonger måste tömmas och dess innehåll sorteras.

SORTERAR OCH PACKAR – Allt som plockas ut ur förvaringsutrymmen (gäller också mindre kartonger) måste tömmas och sorteras pga bl.a krav från ÅVC:er, och därefter packas inför lastning, detsamma för övrigt lösöre, möbler, armaturer, teknikprylar etc.

BORTFORSLING/TRANSPORT – Lastar och transporterar bohaget enligt överenskommelse. Det vanligaste är transport(er) till återvinningscentral, välgörenhet, och till familjen/anhöriga.

TUNG-TRANSPORT – Hanteras utifrån vad som avses ex.vis om speciella transportfordon, lyfthjälpmedel etc. blir nödvändiga.

DÖDSBO STÄDNING STOCKHOLM – Det sista som utförs är, enligt överenskommelse, städningen inför visning/försäljning eller för inflyttning direkt.