PRISER

PRISER

PRISER – FAST PRIS ELLER PRIS/TIMME
Är de prisbilder vi tillämpar beroende av tjänst och dess omfattning.

VAD INGÅR I PRISET?
Priset bestäms av

  • TÖMNING: Alla förvaringsutrymmen töms; köksskåp, garderober, byråer, källare, vind, yttre miljöer etc.
  • SORTERING/PACKNING: Allt som tömts ur förvaringsutrymmen måste sorteras och packas inför lastning och transport.
  • LASTNING: Bohagets omfattning är avgörande, skrymmande/tunga möbler, tungtransport exv. piano, hiss/ej hiss, antal trappor, bottenvåning
  • FLYTTBILENS PLACERING: Hur nära/långt ifrån flyttbilen kan placeras för lastning,
  • TRANSPORT OCH AVGIFTER: Tid/avstånd för transporter, lasta av eventuellt sortering igen vid ÅVC samt tippavgifter.
  • STÄDNING: Bostadens storlek och skick är avgörande faktorer.

Faktura med post: Faktureringsavgift tillkommer.
Faktura med e-post: Ingen faktureringsavgift.

Hämtning/lämning av nycklar: 300 SEK.