DÖDSBO STOCKHOLM

DÖDSBO STOCKHOLM

Dödsbo Stockholm & Äldreflytt Stockholm

ÄLDREFLYTT – HEM – DÖDSBO STOCKHOLM

 • Är du behov av hjälp med att avsluta ett sterbhus/dödsbo Stockholm?
 • Eller behov av hjälp med att avveckla ett hem?
 • Har du anhörig som står inför flytt till äldreboende?
 • Med en helhetslösning ordnar vi allt och med tjänster efter behov erbjuder vi del lösningar!

HELHETSLÖSNING & TJÄNSTER EFTER BEHOV

 • Helhetslösning – VI ORDNAR ALLT
 • Tjänster efter behov – Del lösningar
 • Vi utför de tjänster anpassade efter ert behov och önskemål!
 • Fri värdering – Köp – Tömmer – Packar – Transporterar – Städar – Kostnadsfritt hembesök


TJÄNSTER EFTER BEHOV

Utifrån ditt behov kan du välja en eller flera tjänster

 

KOSTNADSFRITT HEMBESÖK
 • Vi erbjuder ett kostnadsfritt, förutsättningslöst besök av det aktuella dödsboet, bostaden för att uppskatta dess omfattning och hantering samt vad som skall ingå i tjänsten för att därefter överlämna ett prisförslag. Det är inte bindande.
KÖPER DÖDSBO & HEM – FRI VÄRDERING
 • Om ni vill sälja hela eller delar av dödsboet, bostad eller inför en äldreflytt, eller enstaka föremål, kan vi erbjuda kostnadsfri värdering av bohaget/föremål innan överenskommelse om köp. Vi kan göra uppköp av det bohag och föremål som efterfrågas och är populära idag och därmed säljbara på aktuella marknadsplatser. Med en helhetslösning och vårt köp av bohag/föemål kan hela boets avveckling ske mycket snabbare än om du själv hanterar alla moment och hanteringen av försäljning via auktion.
TÖMNING & BORTFORSLING
 • Vi tömmer hem och dödsbo Stockholm samt bortforslar dess bohag för återbruk och välgörenhet även loppis, när du plockat bort det som du själv avser att spara – vi slänger så lite som möjligt
 • Läs mer om tömning dödsbo & äldreflytt HÄR!
DÖDSBOSTÄDNING
 • Dödsboet/bostaden efter dess tömning kommer vanligtvis antingen att säljas eller återlämnas till hyresvärd. Och innan det sker kan en städning av dödsboet/bostaden vara lämpligt inför visning och försäljning, och oftast ett krav från hyresvärd.
  Vi kan erbjuda all form av städning från enklare städning, ordinär flyttstädning, grovstädnig till sanering eller enligt önskemål.
 • Läs mer om dödsbostädning HÄR!

 

HELHETSLÖSNING

VI ORDNAR ALLT
Med en helhetslösning – allt i ett paket – utför vi alla de olika tjänsterna från tömning till den slutliga städningen av hem och dödsbo Stockholm, samt fri värdering och ev. köp. För en snabbare avveckling av hem och dödsbo Stockholm är vår helhetslösning ett utmärkt alternativ till auktionshusen.


 • KOSTNADSFRITT HEMBESÖK – Vi erbjuder alltid ett kostnadfritt besök av hem och dödsbo Stockholm för att kunna uppskatta dess hantering och arbetsinsatsen och därmed prissättningen.
 • SÄLJA DÖDSBO & ÄLDREFLYTT – Om du vill sälja hem och dödsbo erbjuder vi kostnadsfri värdering av hela hem, delar av eller enstaka föremål.
 • KÖPER DÖDSBO & ÄLDREFLYTT – Vi köper dödsbo Stockholm och hem, hela hem, delar av hem eller enstaka föremål. Vi kan köpa det som har ett attraktivt andrahands värde och säljbart på aktuella marknadsplatser.
 • BETALNING – vid köp av bohag/enstaka föremål betalar vi kontant eller enl. överenskommelse. Om fler tjänster ingår dras köpeskillingen av från totala beloppet.
 • PRISER – Fast pris samt pris/timme är de prisbilder vi tillämpar.
 • TÖMNING OCH BORTFORSLING – Vi tömmer boet, all typ av förråd och förvaring töms, sorteras till återvinning respektive återbruk.
 • ÅTERBRUK – Det bohag, kläder som inte är säljbart men är fullt användbart går till välgörenhet och loppis – inget slängs som kan återanvändas.
 • ÅTERVINNING – Det bohag, kläder etc som inte är i skick för återbruk går till återvinningscentralen för att där hanteras på bästa miljövänliga sätt.
 • STÄDNING DÖDSBO & ÄLDREFLYTT – Efter att dödsboet alt. hemmet tömts utför vi städning efter behov och önskemål.
  Den mest förekommande städning är en ordinär flyttstädning (standardavtal), men vi erbjuder all typ av städning efter behov, krav exvis från hyresvärd och önskemål.
 • Läs mer om DödsboStädning här!


Med en helhetslösning kan du överlämna dödsboet/bostaden helt orört, om önskas – Vi ordnar precis allt

Liten lathund om Auktionshusens rutiner

Minimivärde
Vanligt är att det inlämnade godset måste uppnå ett minimivärde som uppskattas av auktionshuset för att antas till lämplig auktion.

Provision
Auktionshusen tar provision på sina tjänster, vanligen ca 15-22 % av klubbat belopp samt en fast avgift på ca 80-200 kr, varierande beroende på vilket auktionshus.

Auktionshuset utför betalningen
När det inlämnade godset blivit sålt, ca 3-5 veckor från inlämningsdatum, och köparen utfört sin betalning kommer auktionshuset ombesörja betalningen till ditt konto/angivet konto inom ca 14-25 dagar, antalet dagar varierar beroende på vilket auktionshus.

KONTAKTA OSS – DÖDSBO STOCKHOLM

Vi svarar inom 24 tim. vardagar.